Velkommen til Rørosmuseet


Rørosmuseet arbeider for å ta vare på og utvikle de kultur- og naturhistoriske verdiene i Røros-distriktet. Vi har et spesielt ansvar for verdensarven Røros, sørsamisk kulturhistorie, bergverkshistorie,  bygningsvern og informasjon om Femundsmarka nasjonalpark. Rørosmuseet er en del av Museene i Sør-Trøndelag, MiST. 


Rørosmuseet har fire besøkssteder som er åpne for publikum: Smelthytta, Olavsgruva, Sleggveien og Doktortjønna. I menyen til venstre kan du gå direkte til våre besøkssteder.