Bygningsvernsenteret


Rørosmuseets bygningsvernsenter holder til i Kurantgården på Malmplassen. Senteret utfører bygningsvernarbeid på museets antikvariske bygninger og driver istand-settingsarbeid på oppdrag fra andre. Senteret setter fokus på bygningsvern, byggeskikk og tradisjonelt bygningshåndverk gjennom rådgiving, kurs og informasjonsvirksomhet.


Senterets arbeid bygger på den kompetansen Rørosmuseet har opparbeidet gjennom mange års forvaltning, istandsetting og vedlikehold av eldre bygg og anlegg i Røros-regionen. Erfaringer fra museets kurs- og formidlingsvirksomhet innen bygningsvernet har også vært viktig for etableringa av senteret.