Fagområder


Rørosmuseet har som formål å arbeide for kulturvernet og museumsarbeidet i Røros-distriktet. Museet er tildelt et særlig ansvar for fire fagområder: Bergverkshistorie, antikvarisk bygningsarbeid, sørsamisk historie og Verdensarven Røros.


Bergverksdrift i over 300 år og sørsamenes tradisjonelle bruk av området gjør disse emnene viktige i museumsarbeidet. Trehusbebyggelsen på Røros har stått sentralt i det nasjonale vernearbeidet gjennom hele 1900-tallet og ble i 1980 oppført på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Foruten å være lokalmuseum for Røros-regionen, skal museet også arbeide med dokumentasjon og formidling av Verdensarven Røros.