Hva skjer


Gjennom året foregår en rekke arrangementer og begivenheter i regi av Rørosmuseet og venneforeningene Røros Museums- og historielag og Olavsgruvas Venner. Rørosmuseet holder bl.a. foredrag over relevante lokalhistoriske temaer og kurs innen bygningsvern. Av museets faste arrangementer i sommersesongen nevnes:- Støping av kopperbarrer i Smelthytta, mandag–fredag kl. 15.00 i sommersesongen. 

- Omvisning i Smelthyttas nærområde på Malmplassen, hver dag kl. 12.30, fra 20. juni til 15. august,

- Guidet tur på Storwartz med gruvefeltets særegenhet og historie som tema tilbys til grupper. Ta kontakt med Rørosmuseet for bestilling.

- Grupper kan bestille omvisning på pressemuseet Fjeld-Ljom hvor du blant annet finner Nordens eneste komplette gammeldagse trykkeri.


- Røros Museums- og historielag arrangerer fotokvelder, foredrag og historiske vandringer som tar for seg forskjellige temaer fra røroshistorien.

- Olavsgruvas Venner arrangerer historiske vandringer relatert til bergverkshistorien med hovedfokus på gruvedrifta i Storwartz-feltet, i tillegg til demonstrasjon av fyrsetting på Øvre Storwartz på sensommeren.

På Malmplassen foregår også andre arrangementer som konserter og åpningen av Rørosmartnan.