Om museet


Rørosmuseet ble etablert i 1930 og museet Olavsgruva i 1979. De to museums-enhetene ble slått sammen i 1990 og omdannet til en stiftelse, stiftet av Røros Museums- og historielag og Olavsgruvas venner. I 2014 ble Rørosmuseet en del av Museene i Sør-Trøndelag, MiST. Eiendommer og samlinger eies av stiftelsen Rørosmuseet.


Rørosmuseets faglige ansvarsområde er bergverkshistorie, bygningsvern, sørsamisk kulturhistorie og Verdensarven Røros.

Rørosmuseet ivaretar bygningene til Røros Museums- og historielag og kultur-landskapet, bygninger og kulturminner på de eiendommene som staten kjøpte etter Røros Kobbberverks konkurs.

Museet har ca 50 000 besøkende årlig, fordelt på besøksstedene Olavsgruva, Smelthytta og Sleggveien.