Sleggveien


Husa i Sleggveien gir et lite innblikk i bergverkssamfunnets sosiale historie. I de øverste husa bodde det handverkere, tatere, løsarbeidere og enslige som ikke hadde gårdsbruk og husdyr å leve av. Flere av kvinnene tjente til livets opphold som tjeneste-jenter hos bedrestilte familier. Blant karfolka finner vi en skomaker, en hesteskjærer og en urmaker og flere var spellmenn. Ett av husa var bebodd til 1950.


I sommersesongen er noen av husa åpne for publikum, ta gjerne turen innom og snakk med vertene våre. Åpningstidene finner du i menyen til venstre.